Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on hoito- ja kuntoutusmenetelmä, joka perustuu kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutukseen. Psykoterapiassa voit oppia ymmärtämään ja hyväksymään omia ajatuksiasi, tunteitasi ja tarpeitasi sekä tekemään toivomiasi muutoksia.

Psykoterapia on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään tukemaan ja edistämään ihmisen mielen hyvinvointia ja lisäämään ihmisen valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Ratkaisukeskeisen psykoterapian ominaispiirteitä ovat ihmisen omien toiveiden kuuleminen toivotusta muutoksesta, ongelmista ratkaisujen rakentaminen, tulevaisuuden kartoittaminen, positiivisten poikkeuksien hyödyntäminen työskentelyssä ja tapahtuneen edistyksen vahvistaminen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asioiden pohdinta perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja yhdessä ajatteluun. Keskustelu voi liikkua ihmisen ajatuksien, tunteiden ja kokemuksien siivittämänä kohti toivottua muutosta menneisyys-nykyisyys- tulevaisuus aikajanalla.

Psykoterapian pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Se voi lyhytkestoista (5-20 kertaa) tai pitkäkestoista, usean vuoden kestävää. Terapiaan voit hakeutua omakustanteisesti tai lääkärin lähetteellä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Psykoterapia alkaa aina arviotapaamisella, jolloin on mahdollisuus puolin ja toisin arvioida yhteistyön sujuvuutta. Arviokäynti on aina omakustanteinen.

Ota rohkeasti yhteyttä!