Mari Suorsa

Olen Mari Suorsa, Valviran laillistama erityistason psykoterapeutti sekä psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Toimin Kelan palveluntuottajana. Viitekehykseni psykoterapiatyöskentelyssä ovat kognitiivinen sekä ratkaisukeskeinen. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon tehtävissä yli 15 vuoden ajan. Suurin osa työkokemuksestani on siis psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä.

Tärkeinä asioina psykoterapiassa pidän luottamuksellisuutta, työskentelyä niin että asiakas löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa käyttöönsä. Terapeuttina minua on kuvailtu näin: ”Mari on helposti lähestyttävä, hänellä on vahva ammattitaito, eikä ole mikään ”huokailija”, vaan on rohkea ottamaan asioita esille. Kuunnellen ja kysellen. Terapia on ollut syvää ja palkitsevaa, ja olen saanut oikeilla kysymyksenasetteluilla ja tehtävillä valtavia itseoivalluksia. Mari käyttää huumoria työssään hienovaraisesti asiakasta kuunnellen ja arvostaen.”

Minut tavoitat joko laittamalla sähköpostia: mari.suorsa@terapianoema.fi tai soittamalla 0400-420005. Pidän puhelinta äänettömällä asiakastyön aikana, mutta jos jätät viestiä, otan kyllä yhteyttä.

Teen psykoterapiatyötä tällä hetkellä ainoastaan etänä.

Ajankohtaista:

Mari erikoistuu voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi, koulutuksen järjestää Dialogic Oy (www.dialogic.fi) ja täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. Koulutuksen johtajana toimii Pekka Holm.

Työnohjausta voi tiedustella sähköpostitse.

Marin psykoterapiapalveluiden hinnasto:
85 € / 45 min, 90 € / 60 min